تاریخ: 1396/11/01 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "490هزار" می‌باشند:


عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران با اشاره به 490 هزار واحد مسکونی خالی در شهر بر ضرورت برنامه ریزی در مناطق بر اساس استعدادهای خاص منطقه تاکید کرد.