تاریخ: 1396/10/29 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "یکپارچه" می‌باشند:


نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها گفت: تا زمانی‌که دولت، مجلس و شوراها با یکدیگر متفق نشده‌اند، وضعیت شهرها و روستاها بهبود نمی‌یابد؛ اما با این حال دولت‌‌ها دایره قدرت شوراها را کاهش می‌دهند.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها از گرفتن حق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل ارزش افزوده خبر داد و گفت: این اقدام مهم نتیجه پیگیری‌های مهندس چمران است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران طرحی را به تصویب رساندند که در پی آن اطلاعات مکانی پایتخت در یک مجموعه نظام مند و یکپارچه و در جهت دستیابی به شهر الکترونیک گردآوری شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر حساسیت کار هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات گفت: امیدواریم هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات که از نمایندگان هستند، بدون توجه به رقیب و سایر مسائل، خداوند را شاهد و ناظر بر قضاوت‌های خود قرار دهند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت:مناسب سازی در شهر برای معلولان ابعاد مختلفی دارد،از این رو نمی توانیم اقدامات کیفی شهرداری را با خط کش کمیت اندازه بگیریم.

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به اینکه تجهیزات مدیریت بحران تهران به اندازه جمعیت این شهر نیست، گفت: مدیریت بحران شهر تهران باید یکپارچه شود.

شورای عالی استان‌ها در کنار مجلس شورای اسلامی و دولت می تواند از اختیاری که در حوزه ارائه لایحه به مجلس دارد مجموعه ای از ماموریت های معوق مانده در شورای عالی استان ها را محقق کند.