تاریخ: 1396/11/01 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "کوزران" می‌باشند:


بخشدار کوزران از تخریب ۴ واحد منزل مسکونی در نتیجه زلزله چهارشنبه شب در این بخش از استان کرمانشاه خبر داد.