تاریخ: 1396/11/01 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "کمپوست" می‌باشند:


نماینده استان خراسان شمالی در شورای عالی استان ها گفت: برای ایجاد کارخانه کمپوست که باعث می شود پسماند به صورت صنعتی دفع شود به مشکل برخورد کرده ایم.

در سیصدو هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد دو موضوع تعطیلی کارخانه کمپوست شهرداری و نارضایتی شهروندان از برخورد نیروهای اجرائیات ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به منظور بررسی مشکلات کارخانه کمپوست شهرداری، رئیس و اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از مسیر دسترسی این کارخانه و فضای آن بازدید کردند.

پدیده پسماند و جمع‌آوری، دفن و امحاء زباله از مشکلات اساسی استان‌های شمالی است که در این میان شهرستان قائم‌شهر به دلیل نزدیکی به محل دپو و انباشت زباله یکی از کانون‌های اصلی مشکلات زیست‌محیطی در استان مازندران به شمار می‌آید..