تاریخ: 1396/10/28 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "پایلوت" می‌باشند:


عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن اشاره به ارائه طرح جدید ترافیک از سوی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: پیش‌بینی می‌شود با نظر کمیسیون حمل و نقل شورای شهر این طرح به صورت پایلوت تا پایان سال جاری اجرا شود.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، ری و تجریش پیشنهاد داد که طرح جدید ترافیکی در ابتدا به صورت پایلوت اجرا شود.