تاریخ: 1396/10/29 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "هدایتی" می‌باشند:


سخنگوی شورای شهر اردبیل از آغاز بررسی بودجه سال 96 شهرداری اردبیل در کمیسیون های تخصصی شورای شهر اردبیل خبر داد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه استان اردبیل گفت: از ابتدای امسال تاکنون از بودجه مصوب 297 میلیارد تومانی شهرداری اردبیل 180 میلیارد تومان آن تحقق یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اردبیل گفت:‌ کار رسیدگی به بودجه سال 96 شهرداری اردبیل تا آخر هفته در شورای شهر به اتمام رسیده و بعد از تصویب به شهرداری ابلاغ می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اردبیل گفت: از شهردار اردبیل قول گرفتیم تا در بودجه سال 96 از ردیف بودجه مصوب شورای شهر در اجرای پروژه‌های مختلف عدول نکند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اردبیل گفت: تشکیل سازمان مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهرداری اردبیل سبب می‌شود تا فعالیت‌ها در این حوزه سر و سامان پیدا کند.

سخنگوی شورای شهر اردبیل گفت: تحقق شعار سال بر پایه منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مرهون جلب و جذب نظر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است تا در همه حوزه‌ها بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.