تاریخ: 1396/10/29 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "سربیشه" می‌باشند:


سخنان استاندار خراسان جنوبی در مورد مردم سربیشه واکنش های متفاوتی داشته است.

نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها گفت: به توصیه پدرم و در اوج محرومیت منطقه سربیشه وارد شورا شدم و حالا احساس می‌کنم دین خود را به مردم ادا کرده ام و قصد دارم برای همیشه از شوراها خداحافظی کنم.