تاریخ: 1396/10/28 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "جایگاه" می‌باشند:


با توجه به پراکندگی جایگاه‌های سوخت و میزان توقف در ترافیک جايگاه‌ها هر فرد براي سوخت‌گيري به اجبار، مسافتي اضافي مي‌پيمايد که خود باعث ترافيک و آلودگي هوا مي‌شود.

وزیر کشور گفت:شورای عالی استان ها به عنوان منتخب منتخبین و عصاره انتخابات مردم جایگاه بالایی دارد. شورای عالی استانها حلقه بلافصل ارتباط شوراها با حاکمیت است. بنابراین موفقیت شما منجر به موفقیت شوراها خواهد شد.

الويري پيگيري لايحه درآمد هاي پايدار ، تفويض اختيارات موضوعات شهري به شهرداري ها و نيز ارتقاء توان كارشناسي شوراي عالي استان ها را از مهمترين و ابتدايي ترين اقدامات خود مي داند.

متاسفانه مجموعه دولت ها و مجلس شورای اسلامی در طی سال ها و دهه‌های گذشته نشان دادند که اعتقاد و باور واقعی را برای ارتقا شوراها و تحقق حکمرانی محلی ندارند و یا در مجموع این نهاد ها اعتماد و همدلی کامل وجامع وجود ندارد.