تاریخ: 1396/10/29 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "اهانت" می‌باشند:


سخنان استاندار خراسان جنوبی در مورد مردم سربیشه واکنش های متفاوتی داشته است.