تاریخ: 1396/10/29 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "ارتقا" می‌باشند:


تاثیر سازمان فضایی و بصری به واسطه نقش پر رنگی که در مدیریت منظر شهری و ادراک محیطی بازی می­کند در آسیب شناسی و ساماندهی منظر شهری بافت های فرسوده قابل تأمل است. این نوشتار با هدف ایجاد منظر ذهنی مطلوب و به منظور تعدیل نگاه ...

فاز نخست پروژه ارتقاء کیفیت آب جنوب تهران؛ طرح قمر بنی هاشم (ع) با حضور معاون اول رییس جمهور به بهره برداری رسید.

مدیرکل امنیتی استانداری کرمان با اشاره به اینکه جنوب کرمان از امنیت بسیار خوبی برخوردار است، گفت: امنیتی که امروز در جنوب استان داریم با گذشته قابل مقایسه نیست.

شهردار شهرکرد گفت: خدمات این دو دستگاه دولتی بسترساز ارتقای انضباط اجتماعی در جامعه خواهد بود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهراندر تشریح رویکردها، راهبردها و سیاست‌های کمیسیون سلامت گفت: ارتقای شاخص‌های ایمنی، تاب‌آوری در برابر حوادث و سوانح طبیعی، زیرساخت‌ها و تجهیزات شهری از جمله رویکردها در این دوره محسوب می‌شود.

الويري پيگيري لايحه درآمد هاي پايدار ، تفويض اختيارات موضوعات شهري به شهرداري ها و نيز ارتقاء توان كارشناسي شوراي عالي استان ها را از مهمترين و ابتدايي ترين اقدامات خود مي داند.

متاسفانه مجموعه دولت ها و مجلس شورای اسلامی در طی سال ها و دهه‌های گذشته نشان دادند که اعتقاد و باور واقعی را برای ارتقا شوراها و تحقق حکمرانی محلی ندارند و یا در مجموع این نهاد ها اعتماد و همدلی کامل وجامع وجود ندارد.