تاریخ: 1396/11/02 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "اختیاری" می‌باشند:


سازمان تامین اجتماعی شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری را تشریح کرد.