تاریخ: 1396/09/22 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "آبگرمکن" می‌باشند:


سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: یک منزل سه طبقه در خیابان هاشمی منفجر شد؛ شدت انفجار به حدی بود که تمام شیشه، در و پنجره‌های این ساختمان را تخریب کرد و حتی درهای واحدهای طبقات بالایی و پایینی شکسته و به دیوارهای بخش بالایی ساختمان خساراتی ...