تاریخ: 1396/09/24 - ساعت: 1:1

انتقال معنای اثر نقاشی در معماری بازگویی معنای اثر نقاشی مادام دوسون ویل و مجموعه استودیو در معماری خانه دیوار


انتقال معنای اثر نقاشی در معماری بازگویی معنای اثر نقاشی مادام دوسون ویل و مجموعه استودیو در معماری خانه دیوار
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نویسنده: سحر برهانی فر و سیدجلیل موسوی و غلامرضا طلیسچی ومحمد ابراهیم مظهری

معماری می‌تواند جدا از وجهه کارکردی خود واجد معنا بوده و معنای آن را به روشنی بیان کند‌. معماری و سایرهنرها همچون نقاشی می‌توانند واسطه و رسانه‌هایی برای عرضه معنا باشند، معنا ‌می‌تواند بین عرصه‌ها و رسانه‌های مختلف مشترک باشد‌. بسیاری از معماران معاصر پیوسته در تلاش برای انتقال معنای متداعی از یک اثر هنری به رسانه معماری بوده و در این راستا به بازگویی ایده‌ها و مفاهیم در محیط‌های نمادین می‌پردازند‌. بدون تردید‌، معنای اثر هنری ‌می‌تواند با اجزا یا نمادهای بیانی دیگر وارد روابط استعاری شده، به این ترتیب معانی متداعی از یک اثر هنری به سایر آثار هنری انتقال یابد. در این راستا از جمله ‌مسایلی که جای آن در حوزه معماری خالی است، بحث انتقال معنا از سایر رسانه‌های هنری به رسانه معماری است‌.

شما می توانید این مقاله را از اینجا دانلود کنید.


منبع: http://www.bagh-sj.com


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین