تاریخ: 1396/09/24 - ساعت: 1:1

بررسی رابطه ساختار سازمانی بر توانمند سازی کارکنان معاونت توسعه مدیریت شهرداری تهران


بررسی رابطه ساختار سازمانی بر توانمند سازی کارکنان معاونت توسعه مدیریت شهرداری تهران
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نویسنده: مهدی طیبی شیرمرد و نورالدین میرزایی

از آنجاکه ابعاد ساختار سازمانی که شامل رسمیت، تمرکز، پیچیدگی ابزار مدیریتی و قابل تغییر در دست مسئولین معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران می­باشد، این پژوهش به منظور بررسی رابطه توانمندی کارکنان و ساختار سازمان در این معاونت انجام شده است.

شما می توانید این مقاله را از اینجا دانلود کنید.


منبع: http://ums.srbiau.ac.ir


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین