تاریخ: 1396/09/03 - ساعت: 1:1

خاستگاه تفکر آرمانی و آرمانشهرها در دو مهد عظیم تمدن شرق و غرب (ایران- یونان)


خاستگاه تفکر آرمانی و آرمانشهرها در دو مهد عظیم تمدن شرق و غرب (ایران- یونان)
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نویسنده: حسین محمدیان مصمم و سعید ضرغامی

آرمانشهرها به عنوان یکی از اصلی‌ترین اندیشه‌های آرمانی بشر، همواره در طول تاریخ، با تجسم نمودن جهانی که آرزومند آنیم، نقشی عظیم در تکامل و پیشرفت جوامع بشری داشته‌اند. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی ژرف خاستگاه‌های تفکر آرمانی و آرمانشهرها در دو مهد بزرگ تمدن شرق و غرب (ایران و یونان) پرداخته است.

شما می توانید این مقاله را از اینجا دانلود کنید


منبع: http://ums.srbiau.ac.ir


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین