تاریخ: 1396/09/03 - ساعت: 1:1

مدیریت منظر بافت‌های فرسوده شهری معاصر با تأکید بر سازمان فضایی و بصری (مورد مطالعه: محله خاک سفید)


مدیریت منظر بافت‌های فرسوده شهری معاصر با تأکید بر سازمان فضایی و بصری (مورد مطالعه: محله خاک سفید)
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نویسنده: زهرا خدائی و مرجان شهاب زاده

تاثیر سازمان فضایی و بصری به واسطه نقش پر رنگی که در مدیریت منظر شهری و ادراک محیطی بازی می­کند در آسیب شناسی و ساماندهی منظر شهری بافت های فرسوده قابل تأمل است. این نوشتار با هدف ایجاد منظر ذهنی مطلوب و به منظور تعدیل نگاه منفی نسبت به بافت­های فرسوده معاصر و بخشیدن حیات و سرزندگی اقتصادی و اجتماعی به این بافت­ها­ به بررسی نقش سازمان فضایی و بصری پرداخته است.

شما می توانید این مقاله را از اینجا دانلود کنید.


منبع: http://ums.srbiau.ac.ir


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین