تاریخ: 1396/09/24 - ساعت: 1:1

سنجش مشارکت شهروندی در مدیریت شهری مطلوب ‌(مطالعه موردی منطقه 8 قم)


سنجش مشارکت شهروندی در مدیریت شهری مطلوب ‌(مطالعه موردی منطقه 8 قم)
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نویسنده: سید باقر حسینی و محسن کاملی

مقاله حاضر با هدف سنجش مولفه‌های مورد نظر مشارکت شهروندی در مدیریت شهری و براساس یافته‌ها و نتایج یک بررسی میدانی از منطقه 8 شهر قم ‌(شهر پردیسان)تهیه شده است.

شما می توانید این مقاله را از اینجا دانلود کنید.


منبع: http://ums.srbiau.ac.ir


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین