تاریخ: 1396/09/24 - ساعت: 1:1

تعیین سطح توسعه در مناطق شهری اهواز با استفاده از مدلهای تاپسیس و ANP


تعیین سطح توسعه در مناطق شهری اهواز با استفاده از مدلهای تاپسیس و ANP
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نویسنده: الهه کنارکوهی وحمید صابری

امروزه شکاف بین مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه یافته‌تر باعث شده است که ارزیابی درجه‌ی توسعه یافتگی مکانهای مختلف مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان منطقه‌ای در تمامی کشورها باشد تا با شناخت مناطق کمتر توسعه یافته در جهت برطرف کردن شکاف بین این مناطق و مناطق توسعه یافته تر قدم برداشت. با توجه به اینکه در درون مناطق یک مکان ممکن است از لحاظ یک شاخص توسعه یافته و در شاخص دیگر توسعه نیافته باشد در این پژوهش ترکیبی از شاخص‌های مختلف استفاده شده است تا بطور نسبی وضعیت توسعه‌ی مکانهای مختلف را مشخص نمایند.

متن این مقاله را از اینجا دانلود کنیدمنبع: http://ums.srbiau.ac.ir


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین